Zákon o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno: 3 minuty čtení

Zákon č. 25/2017 Sb. , o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, vyšel v částce č. 8/2017 Sb. , rozeslané 6. 2. 2017, s účinností od 1. ledna 2017.

Zákon o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí
das
Zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) vybra