Home office: téma, o kterém se mluví

Vydáno: 13 minut čtení

Tentokrát jsme vybrali téma, které je předmětem zájmu jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, protože jde mimo jiné o institut, u kterého se připravuje změna. Tímto institutem je výkon práce na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office).

Home office: téma, o kterém se mluví
JUDr.
Věra
Hrouzková
je vysokoškolskou pedagožkou a jednatelkou společnosti HR Consult s.r.o.
Práce na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele (pro účely tohoto příspěvku bude dále uváděna „práce na jiném dohodnutém místě“), je za současného právního stavu upravena v ust. § 317 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“). Podíváme-li se na návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 903), můžeme vidět, že je navrhováno určité zpřesnění a doplnění tohoto institutu.
Stávající právní úprava je poměrně stručná, nicméně v praxi je poměrně často aplikována. Je možné shrnout, že práce na jiném dohodnutém místě je založena na těchto principech:
1.
Podmínky výkonu této práce jsou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodnuty - uvedené znamená, že zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci práci na jiném dohodnutém místě nařídit; zároveň není stanoveno, v jakém smluvním dokumentu mají být podmínky výkonu této práce sjednány, ani