Otázky a odpovědi: Třístranný obchod

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme společnost registrovaná k DPH pouze v ČR. Naše společnost bude v 10/2020 prodávat zboží slovenské společnosti (DIČ SK). Tato společnost je rovněž registrována k dani v ČR (má i české DIČ). Naše zboží bude odjíždět na dodací paritě FCA přímo do Rumunska. Na naší vystavené faktuře bude odběratelem slovenská společnost (DIČ SK) a příjemce materiálu společnost rumunská (DIČ RO). Z výše uvedeného se domníváme, že naše společnost je charakterizována jako prodávající, společnost slovenská jako prostředník a rumunská společnost je konečný kupující v podmínkách třístranného obchodu. Zajímá nás, zda se opravdu jedná o třístranný obchod i za předpokladu dodací parity FCA a faktu, že je prostředník registrován k české dani. Prosíme rovněž o informaci, jak má být správně vykázána DPH u všech tří subjektů.

Otázky a odpovědi: Třístranný obchod
Ing.
Ladislav

Související dokumenty