Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 6 minut čtení

Soukromá osoba, dědic pozemku, neplátce daně – prodala zděděné pozemky společnosti s r. o. za cca 2 mil. Kč. Protože zůstavitel byl vlastníkem pozemků, na kterých stojí výrobní hala, mnoho let, byl u této osoby-dědice příjem osvobozen, nemusí příjem nikde uvádět a ani oznamovat. Pozemky byly prodány společnosti s r. o. za smluvní cenu bez DPH. Pro soukromou osobu je tímto vše vypořádáno? Společnost s r. o. – plátce DPH – tyto pozemky koupila za kupní cenu bez DPH v konci roku 2016 a tyto ještě v roce 2016 zavedla do dlouhodobého majetku. V únoru 2017 podala přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a tuto daň zaúčtovala jako náklad roku 2017 při zaplacení. Je možné tento postup zpochybnit s tím, že tato daň měla být součástí pořizovací ceny majetku?

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ
Z hlediska fyzické osoby – dědice
Prvním krokem je nabytí nemovitých věcí dědictvím. Takový příjem je od daně z příjmů od 1. 1. 2014 osvobozen. Druhým krokem je prodej nemovitých věcí s. r. o.
Pokud fyzická osoba zdědila nemovité věci od příbuzného v řadě přímé a součet délky doby držby zůstavitele a dě