Dotazy a odpovědi: Účetnictví - Stanovení pořizovací ceny hmotného majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

Stanovení pořizovací ceny hmotného majetku Lékař si koupil do své ordinace nový lékařský přístroj za 39 000 Kč. Aby přístroj mohl pracovat, musel zakoupit software za 10 000 Kč, který nainstaloval do svého počítače, který již měl v ordinaci. Bez napojení na počítač s nainstalovaným softwarem přístroj nelze používat. Jaká je pořizovací cena přístroje – 39 000 Kč nebo 39 000 + 10 000 = 49 000 Kč?

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ
Celý nákup rozdělíme na samostatné nabytí přístroje za 39 000 Kč a samostatné nabytí software v hodnotě 10 000 Kč. Soubory je pak možné tvořit jen z jednotlivých hmotných movitých věcí, pokud slouží k samostatnému technickoekonomického určení. Software není ostatní pořizovací náklad spojený s nákupem přístroje zvláště v situaci, kdy je instalován do jiného přístroje (do počítače).

Související dokumenty