Pojištění domu a daň z nemovitých věcí je nákladem BD

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme účetní firma, která účtuje bytové družstvo. Členům družstva účtujeme z předpisu správní poplatek přímo do výnosů na účet 602, dále na samostatné přijaté analytické zálohové účty 324 pojištění domu, daň z nemovitých věcí, vodné, odvoz odpadu, TUV, teplo, úklid společných prostor. Ke konci zúčtovacího období (do 30. 4. následujícího roku) zúčtujeme přijaté zálohy s příslušnými analytickými účty 315. Členům vznikne přeplatek nebo nedoplatek, který s nimi vyrovnáváme. Auditor nás napadl, že některé položky musíme účtovat do výnosů.

Pojištěn