Pojištění domu a daň z nemovitých věcí je nákladem BD

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme účetní firma, která účtuje bytové družstvo. Členům družstva účtujeme z předpisu správní poplatek přímo do výnosů na účet 602, dále na samostatné přijaté analytické zálohové účty 324 pojištění domu, daň z nemovitých věcí, vodné, odvoz odpadu, TUV, teplo, úklid společných prostor. Ke konci zúčtovacího období (do 30. 4. následujícího roku) zúčtujeme přijaté zálohy s příslušnými analytickými účty 315. Členům vznikne přeplatek nebo nedoplatek, který s nimi vyrovnáváme. Auditor nás napadl, že některé položky musíme účtovat do výnosů.

Pojištění domu a daň z nemovitých věcí je nákladem BD
Ing.
Alena
Vyštejnová
Auditor
má pravdu. Pojištění domu a daň z nemovitých věcí je nákladem bytového družstva a musíte ho účtovat do nákladů podle jednotlivých druhů. Přijatou zálohu na oba druhy nákladů můžete účtovat na analytický účet 324 a ke konci účetního období ji rozpustit ve výši skutečných nákladů do výnosů. Tento výnos je v obou případech součástí nájemného. U ostatních jmenovaných titulů jde o služby ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, a správně je vyúčtováváte ke konci zúčtovacího období.