Oddělení vlastníka od nájemců v účetnictví BD

Vydáno: 2 minuty čtení

Převzala jsem účetnictví bytového družstva pořízeného koupí bytového domu od obce, v němž je pouze jeden byt převeden do osobního vlastnictví. Všichni nájemci jsou členové družstva. Účetní firma, která toto družstvo dosud účtovala, vedla vlastníka a nájemce dohromady. Jakým způsobem mám provést oddělení vlastníka od nájemců, abych správně sestavila daňové přiznání?

Oddělení vlastníka od nájemců v účetnictví BD
Ing.
Alena
Vyštejnová
Co se týká majetku vlastníka, vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele v § 56 odst. 9 nařizuje podáním vkladu na katastr vyvést z účetnictví družstva převáděný majetek (byt i pozemek) proti členskému vkladu, který tento člen složil při koupi domu, případně technicky zhodnotil.
Vlastník již v družstvu neplatí nájemné, ale náklady spojené se správou domu a pozemku, které se liší minimálně daní z nemovitých věcí, kterou vlastník v BD neplatí. Pokud jste od počátku roku vedla náklady na vlastníka dohromady s náklady na nájem a účtovala zálohově pomocí účtu 324-Záloha na nájemné, tak stačí vyvést náklady ve výši spoluvlastnického podílu přes analytický účet 315 na účet 602 (výkony vlastníka). Ze zálohy na nájemné přeúčtujete od počátku roku zálohu vlastníka v rámci účtu 324-Záloha vlastník. Tuto zálohu vlastníka ke konci roku zúčtujete s účtem 315. Buď vlastníkovi vznikne přeplatek, nebo nedoplatek, který buď družstvo s vlastníkem vyrovná, nebo ho převede z rozhodnutí družstva na analytický účet Dlouhodobé zálohy na opravy a technická zhodnocení - 475. V tomto případě vlastníka účtujeme rozvahově a rozvahové vedení nemá vliv na daňové přiznání.
Pokud družstvo účtovalo nájemné přímo do výnosů, je nutné od sebe účetně oddělit výnosy vlastníka z předpisu od výnosů z nájemného ostatních členů pod analytický účet 602-Výnosy vlastník. Stejně tak je nutné ze všech druhových nákladových účtů (kromě daně z nemovitých věcí) vyúčtovat náklady ve výši spoluvlastnického podílu na zvláštní analytický účte 5xx-Náklady spojené se správou vlastníka. Účet 602-Výnosy vlastník bude zdaňovaný příjem a na účtu 5xx budou náklady spojené s tímto příjmem.