Dotazy a odpovědi: Účetnictví - Přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení Společnost s ručením omezeným má pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, stav řízení: prohlášený konkurs. Přihláška pohledávky byla podána včas. Společnost podle § 8 zákona o rezervách vytvořila v roce, v němž byla pohledávka přihlášena, opravné položky ve výši rozvahové hodnoty pohledávky. Podle § 8 odst. 2 zákona o rezervách se opravné položky zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení a obdobně podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů je možno pohledávku daňově odepsat. Prosím o upřesnění termínu „výsledky insolventního řízení“. Pokyn D-22 uvádí nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení. Prosím o posouzení následující případu: – výše přihlášené pohledávky činí 100 000 Kč, – rozvrhové usnesení nabylo právní moci 15. 12. 2016, společnost má obdržet částku 5 000 Kč. Je třeba k tomuto termínu rozpustit opravné položky ve výši 5 000 Kč, odepsat pohledávku 5 000 Kč a zaúčtovat novou pohledávku za insolvenčním správcem? Částku 5 000 Kč obdržela společnost na účet v lednu 2017 a rozhodnutí o zrušení konkursu nabude právní moci např. 20. 3. 2017. K tomuto termínu je třeba odepsat zbývající část pohledávky a rozpustit opravné položky ve výši 95 000 Kč?

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ
Nelze odepsat pohledávku dříve, než dojde k jejímu inkasu a to ani tehdy, pokud nabylo právní moci rozvrhové usnesení. V roce 2016 tedy nebude o ničem účtováno a původní pohledávka je i nadále kryta 100 % zákonnou opravnou položkou.
V lednu 2017 dojde k inkasu 5 000 Kč a rozpuštění části zákonné opravné položky ve výši 5 000 Kč, což zvýší účetní výsledek hospodaření i základ daně.
Dále je třeba se řídit přesně zněním Pokynu D-22, kde je v bodu 42 uvedeno:
Výsledkem insolvenčního řízení podle § 24 odst. 2 písm. y) bod 2. zákona se rozumí nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení podle § 308 insolvenčního zákona. Až tato situace nastane (například 20. 3. 2017) dojde k daňově účinnému odpisu zbylé části pohledávky ve výši 95 000 Kč (546/311) a k rozpuštění zákonné opravné položky (391/558) do základu daně.