Dotazy a odpovědi: Účetnictví - Přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení Společnost s ručením omezeným má pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, stav řízení: prohlášený konkurs. Přihláška pohledávky byla podána včas. Společnost podle § 8 zákona o rezervách vytvořila v roce, v němž byla pohledávka přihlášena, opravné položky ve výši rozvahové hodnoty pohledávky. Podle § 8 odst. 2 zákona o rezervách se opravné položky zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení a obdobně podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů je možno pohledávku daňově odepsat. Prosím o upřesnění termínu „výsledky insolventního řízení“. Pokyn D-22 uvádí nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení. Prosím o posouzení následující případu: – výše přihlášené pohledávky činí 100 000 Kč, – rozvrhové usnesení nabylo právní moci 15. 12. 2016, společnost má obdržet částku 5 000 Kč. Je třeba k tomuto termínu rozpustit opravné položky ve výši 5 000 Kč, odepsat pohledávku 5 000 Kč a zaúčtovat novou pohledávku za insolvenčním správcem? Částku 5 000 Kč obdržela společnost na účet v lednu 2017 a rozhodnutí o zrušení konkursu nabude právní moci např. 20. 3. 2017. K tomuto termínu je třeba odepsat zbývající část pohledávky a rozpustit opravné položky ve výši 95 000 Kč?

Účetnictví