Účetní závěrka bytového družstva za rok 2016

Vydáno: 16 minut čtení

Bytová družstva by si měla předtím, než přistoupí k sestavení účetní závěrky, zkontrolovat správnost účtování některých účetních operací, o nichž v roce 2016 účtují poprvé. K těmto operacím patří například účtování splátky úvěru na technické zhodnocení domu.

Účetní závěrka bytového družstva za rok 2016
Ing.
Alena
Vyštejnová
je odbornicí na problematiku bytových družstev a SVJ
Jako příklad uvádím dům, v němž nebyl dosud převeden žádný byt do osobního vlastnictví. Hodnota domu ve výši 4 000 000 Kč byla zvýšena při zaúčtování faktury. Technickým zhodnocením nejčastěji bývá zateplení domu, vybudování výtahu, případně výměna rovné střechy za sedlovou.
Postup účtování:
 I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I I                          I  Kč   I MD I D I I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I I 1. Splátka úvěru na technické zhodnocení      I      I   I   I I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I I  - splátka úvěru podle výpisu z běžného účtu   I 4 000 000 I 261 I 221 I I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I I  - splátka úvěru podle výpisu z úvěrového účtu  I 4 000 000 I 461 I 261 I I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I I 2. Použití krátkodobé zálohy na zvýšení zdrojů   I 4 000 000 I 475 I 411 I I  družstevní výstavby               I      I   I   I I----------------------------------------------------I-----------I-----I-----I 
Ke složitější situaci v účtování dochází v domě, kde se nachází vedle členů nájemců i vlastník a SVJ ještě nevzniklo. Již při účtování faktury musí družstvo zaúčtovat pohledávku vlastníka na celkové částce ve výši spoluvlastnického podílu, neboť vlastníkův podíl na majetku byl vyveden z účetnictví při převodu bytu do osobního vlastnictví. V příkladu uvádím spoluvlastnický podíl vlastníka na domě ve výši 5 %.
Postup účtování:
 I------------------------------------------------I-----------I-------I-------I I                        I    Kč I MD  I  D  I I------------------------------------------------I-----------I-------I-------I I 1. Faktura za technické zhodnocení       I 4 000 000 I  -  I 321 I I