Dotazy a odpovědi: Zaúčtování vratky daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Do společnosti došla vratka z předchozích let daně z příjmů právnických osob, která nebyla v účetnictví. Jak s ní naložit? Jak se to promítne do výsledovky a kde se to v ní objeví?

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ
Pokud není v silách účtárny zjistit, jak k dané situaci došlo, bude nejvhodnější použít účet 42X-Jiný výsledek hospodaření minulých let a proti němu zaúčtovat vzniklou pohledávku souvztažností 341/425 ve výši vratky. Daným způsobem účtování nedojde ke zkreslení aktuálního výsledku hospodaření v účetním období, kdy byla oprava provedena.

Související dokumenty