Odpisy dočasně nepoužívaného obchodního majetku

Vydáno: 6 minut čtení

Považuji za potřebné alespoň stručně informovat o podstatě judikátu 4 Afs 24/2016 . Jde o případ, který se vyskytuje u většiny podnikatelských subjektů, mají-li v obchodním majetku hmotný majetek, který dočasně v daném zdaňovacím období nepoužívají k dosažení zdanitelných příjmů.

Odpisy dočasně nepoužívaného obchodního majetku
Ing.
Mária
Mikulecká
je daňovou poradkyní, DANĚ MIKULECKÁ, s. r. o.
Může jít například o situaci, kdy je v obchodním majetku zařazeno osobní vozidlo, které se používá pouze k dopravě na důležité obchodní jednání. V roce 2016 se ale žádné tak důležité jednání neuskutečnilo. V našem modelovém příkladu byl vůz celý rok garážován v nemovitosti, kterou vla