Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. má smlouvu na pronájem nebytových prostor – provozuje restauraci. V nájemní smlouvě se nájemce zavázal vybudovat a instalovat na své náklady systém vzduchotechniky, jako kompenzace mu nebude účtován nájem za prvních šest měsíců. Hodnota odpuštěného nájmu je 342 000 Kč, náklady na vzduchotechniku jsou 151 000 Kč. a) Je třeba účtovat odpuštěný nájem do nákladů a zároveň do výnosů nebo se to účtovat nemusí? Pronajímatel začal vystavovat faktury za nájem až od června 2016 (smlouva je od ledna 2016). b) Je problém, že se částka odpuštěného nájmu nerovná vynaloženým nákladům na vzduchotechniku? c) Ve smlouvě je: Systém vzduchotechniky se po vybudování stane nedílnou součástí předmětu nájmu, a přejde tak do vlastnictví pronajímatele. Nájemce, a to ani po skončení nájmu nebude požadovat po pronajímateli za jeho vybudování žádné plnění. Technické zhodnocení zaúčtováno na účet č. 042. Lze převést na účet 022, když to není majetek nájemce a nemá od vlastníka souhlas k odepisování? Na jaký účet si nájemce zaúčtuje vyřazení technického zhodnocení? Technické zhodnocení by se mělo z účetnictví vyřadit ještě v roce 2016 nebo až při skončení nájmu?

Účetnictví
In