Dotazy a odpovědi: Relaxační (dechová) cvičení a jejich výkon jako provozování živnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba hodlá provozovat dechová cvičení pro děti a nastávající maminky. Jednalo by se o relaxační cvičení za úplatu. Mohla by být tato činnost provozována na podkladě živnostenského oprávnění?

Relaxační (dechová) cvičení a jejich výkon jako provozování živnosti
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Nemají-li dechová cvičení vysloveně léčebný význam, podle názoru ústředního orgánu státní správy pro oblast zdravotnictví, je vhodné relaxační dechová cvičení ponechat mimo režim zdravotnických výkonů. Z této skutečnosti vyplývá, že dechová cvičení mohou být vykonávána v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 78 „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“.