Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH, 10. část

Vydáno: 9 minut čtení

V DHK č. 19/2016 byl minulý díl úvodem do problematiky nároku na odpočet daně a jeho uplatnění v plné či částečné výši. V tomto čísle navazujeme na problematiku nároku na odpočet daně základní informací o právní úpravě uplatnění nároku na odpočet při registraci a při zrušení registrace, včetně praktických příkladů.

Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH (10.)
Ing.
Pavel
Matějka
působí na Specializovaném finančním úřadu Praha
 
Nárok na odpočet daně při registraci
Nárok na odpočet daně při registraci má svoji právní úpravu v § 79 zákona o DPH. Ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 zákona o DPH si osoba povinná k dani, která se stala plátcem, může uplatnit nárok na odpočet daně u zdanitelného plnění, které bylo přijato od jiného plátce, a to v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem. Nárok na odpočet daně při registraci je však podmíněn tím, že zdanitelná plnění, která byla přijata od jiného plátce ve výše uvedeném období, byla ke dni, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, součástí jejího obchodního maj