Dotazy a odpovědi: Neprokázání právního důvodu k užívání prostor sídla

Vydáno: 3 minuty čtení

Živnostenský úřad zrušil podnikateli živnostenské oprávnění proto, že neprokázal důvod k užívání prostor sídla, které má na jiné adrese než bydliště. Je takový postup živnostenského úřadu správný. Je v právní úpravě živnostenského podnikání stanovena lhůta k prokázání právního důvodu pro užívání prostor sídla?

Neprokázání právního důvodu k užívání prostor sídla
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Ustanovení