Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území ČR sídlo ani provozovnu

Vydáno: 4 minuty čtení

Na internetových stránkách Finanční správy ČR byla 13. září 2016 zveřejněna informace „Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu“:

Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území ČR sídlo ani provozovnu
das
„Dne 29. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 243/201