Stručně i prakticky k dohodě o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Vydáno: 7 minut čtení

Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, známou též jako dohoda o hmotné odpovědnosti, upravuje zákoník práce v ustanovení § 252 až § 254 . Uzavírání těchto dohod není žádnou zvláštností a tento institut pracovního práva je řadou zaměstnavatelů velmi často využíván. Dohoda může být uzavřena samostatně nebo může být součástí pracovní smlouvy. Není vyloučeno, aby byla sjednána taktéž se zaměstnancem činným na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Jaké jsou podmínky platnosti dohody o odpovědnosti, rozebereme v následujícím krátkém příspěvku.

Stručně i prakticky k dohodě o odpovědnosti za svěřené hodnoty
JUDr.
Eva
Benešová
LL. M.
advokátka v Nezkusilová - Benešová, advokátní kancelář
Mgr.
Azra
Bećirović
advokátka
Jednou z hlavních podmínek odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování je uzavření platné dohody o odpovědnosti. Bez existence takovéto dohody nemůže zaměstnavatel uplatňovat náhradu škody na hodnotách svěřených k vyúčtování a zaměstnane