Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH, 9. část

Vydáno: 13 minut čtení

K uplatnění nároku na odpočet daně je oprávněn plátce, který splní podmínky vymezené v zákoně o DPH . Samotné uplatnění nároku na odpočet daně je však právem a nikoliv povinností plátce, což znamená, že každý plátce se může svobodně rozhodnout, zda u jím přijatých zdanitelných plnění, u nichž je ze zákona oprávněn k odpočtu daně, tohoto oprávnění skutečně využije. Správné uplatňování nároku na odpočet daně ovšem vyžaduje hlubší znalosti smyslu a obsahu zákona o DPH , a proto se v některých případech plátci dopouštějí chyb. Vzhledem k tomu je tento díl věnován nároku na odpočet daně, a to postupně od roviny obecné až ke způsobu výpočtu odpočtu daně v částečné výši (tj. v poměrné výši a v krácené výši).

Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH (9.)
Ing.
Pavel
Matějka
působí na Specializovaném finančním úřadu Praha
 
Nárok na odpočet daně obecně
Nárok na odpočet daně, resp. oprávnění k odpočtu daně na vstupu, upravuje § 72 zákona o DPH. Základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou zakotvena v ustanovení § 72 odst. 1 zákona o DPH. V uvedeném ustanovení je vymezena i vazba uplatnění odpočtu daně na konkrétní ekonomické činnosti, k jejichž uskutečňování jsou přijatá zdanitelná plnění použita. V souvislosti s uplatněním nároku na odpočet daně v jeho plné výši je nutno zmínit ustanovení § 72 odst. 5 zákona o DPH, jež stanoví, že plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v § 72 odst. 1 téhož zákona. V rámci problematiky nároku na odpočet daně je důležitá i definice daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, vymezená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty