Daňové doklady a elektronická evidence tržeb

Vydáno: 16 minut čtení

Jednou z povinností, kterou zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ukládá subjektům, na něž se bude elektronická evidence tržeb vztahovat, je vystavit účtenku s předepsanými náležitostmi. Tyto náležitosti budou odlišné od náležitostí daňového dokladu podle zákona o DPH . V následujícím textu jsou nejprve shrnuta základní pravidla elektronické evidence tržeb a v návaznosti na to jsou připomenuta aktuálně platná základní pravidla pro vystavování daňových dokladů. V závěrečné části jsou naznačeny některé souvislosti elektronické evidence tržeb se zákonem o DPH , a to zejména v oblasti daňových dokladů.

Daňové doklady a elektronická evidence tržeb
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
 
Základní pravidla elektronické evidence tržeb (EET)
Pravidla pro elektronickou evidenci tržeb vyplývají ze zákona o evidenci tržeb a navazujících metodických informací na webových stránkách finanční správy (viz http://www.etrzby.cz/). Podle zákona o evidenci tržeb bude subjektem evidence tržeb jak poplatník daně z příjmů fyzických osob, tak i poplatník daně z příjmů právnických osob. Přitom nebude podstatné, zda bude plátcem DPH, či nikoliv.
Podle informace GFŘ budou předmětem evidence tržeb obecně evidované tržby tohoto poplatníka, a to postupně. V první fázi se od 1. 12. 2016 bude tato povinnost vztahovat na osoby poskytující stravovací a ubytovací služby a ve druhé fázi od 1. 3. 2017 na osoby prodávající zboží v maloobchodě a velkoobchodě.
Následně by mělo po zvážení a vyhodnocení situace dojít postupně k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti, a to ve třetí fázi od 1. 3. 2018 bude povinnost vést elektronickou evidenci tržeb na ostatní činnosti, vyjma činností ve čtvrté fázi od 1. 6. 2018. Ve čtvrté fázi se začne povinnost vést elektronickou evidenci tržeb vztahovat na vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Již od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách. Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně musí podnikatel předtím, než přijme první evidovanou tržbu, a to buď elektronicky na daňovém portálu, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu. Po