Dotazy a odpovědi: Posuzování činnosti realitní kanceláře

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle jakého „klíče“ je možné rozpoznat, zda činnost realitní kanceláře (například inzerce nabízející nemovitost) je „reklamou“ nebo prostou „nabídkou“?

Posuzování činnosti realitní kanceláře
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Zákon o regulaci reklamy charakterizuje „reklamu“ jako oznámení, předvedení či jinou prezentaci, šířené zejména komunikačními médii a mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, podporu poskytování služeb atd. (§ 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy). Naplňuje-li prezentace pojmové znaky reklamy tak, jak jsou obsaženy v zákoně o regulaci reklamy, je třeba tuto prezentaci považovat za „reklamu“.
Vzhledem k tomu, že činnost realitních kanceláří naplňuje definici reklamy, slouží k podpoře podnikatelské činnosti, a to k podpoře prodeje nemovitostí, zprostředkování prodeje nemovitostí atd., odvíjí se na podkladě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou k předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (obor činnosti 58 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí); za reklamu je třeba považovat také inzerci realitní kanceláře.
Každý případ je nutné posuzovat individuálně, neboť například text ve znění „prodám v Brně malý byt 2 + KK“ není reklamou, jedná se o „nabídku“. Toto znění neobsahuje další text, z něhož by bylo zřejmé, že nemovitost prodává realitní kancelář za někoho jiného (tak by byla splněna podmínka výše uvedené definice reklamy, že se jedná o sdělení sloužící také k podpoře podnikatelské činnosti).