DPH u vydávání periodika na zakázku

Vydáno: 1 minuta čtení

Vydavatelství, a.s., bude jako zajišťovatel zajišťovat vydávání nového periodika, které bude vycházet dvakrát ročně - vydavatelem bude veřejná vysoká škola v jednom krajském městě. Jaká sazba DPH se použije při fakturování služeb ze strany zajišťovatele, jestliže si bude fakturovat smluvenou odměnu?

DPH u vydávání periodika na zakázku
Ing.
Václav
Benda
V uvedeném případě záleží z hlediska sazby DPH na smluvních podmínkách. Pokud bude podle smlouvy vydavatelství dodávat vysoké škole vytištěný časopis jako zboží, uplatní se sazba 15 %, protože časopisy jsou uvedeny v příloze č. 3 k zákonu o DPH, v níž je uveden seznam zboží, které podléhá první snížené sazbě daně. Pokud bude podle smlouvy vydavatelství provádět pro vysokou školu pouze tisk časopisu jako práci výrobní povahy, půjde o službu v základní sazbě daně 21 %. Pokud by podle smlouvy vydavatelství pro vysokou školu za provizi zprostředkovávalo dodání či tisk časopisu, šlo by také o službu v základní sazbě daně 21 %.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty