Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH, 8. část

Vydáno: 10 minut čtení

Osmý díl je věnován plněním vykazovaným na řádcích 30 až 34 daňového přiznání. První část se zabývá zjednodušeným postupem při dodání zboží formou třístranného obchodu v případě, kdy tuzemský plátce je prostřední osobou. Obsahem dalších částí je problematika osvobození od daně při dovozu zboží podle § 71g zákona o DPH a opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH (8.)
Ing.
Pavel
Matějka
působí na Specializovaném finančním úřadu Praha
 
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (ř. 30 a ř. 31)
O tzv. třístranném obchodu bylo podrobně pojednáno ve třetím dílu v DHK č. 12/2016. Řádky 30 a 31 v daňovém přiznání vyplňuje tuzemský plátce, který je v třístranném obchodu prostřední osobou. Na řádek 30 tuzemský plátce vykazuje hodnotu pořízeného zboží z jiného členského státu a na řádek 31 hodnotu dodaného zboží do jiného členského státu. Hodnotu plnění z řádku 31 plátce zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem „2“.
Dovoz zboží osvobozený podle § 71g zákona o DPH (ř. 32)
Podle ustanovení § 71g zákona o DPH je od daně osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle