Dotazy a odpovědi: Dovolené umístění reklamy na tabákové výrobky

Vydáno: 1 minuta čtení

Zákaz reklamy na tabákové výrobky se nevztahuje na reklamu, která je umístěna ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni. Může být zmíněná reklama umístěna také v části prodejny, v níž se prodává široký sortiment jiného zboží?

Dovolené umístění reklamy na tabákové výrobky
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Uvedená výjimka ze zákazu platí rovněž pro reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, v nichž se prodává či poskytuje široký sortiment zboží (nebo služeb), pokud je taková reklama umístěna v té části prodejny, která je vymezena pro prodej tabákových výrobků.
Část provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků a ve které je reklama na tyto výrobky povolena ve smyslu § 3 odst. 4 písm. c) zákona o regulaci reklamy představuje pouze bezprostřední okolí místa, kde může spotřebitel tabákové výrobky zakoupit. V daném případě jsou to zásobníky na cigarety, které jsou umístěny nad pokladnami prodejen se smíšeným zbožím; nikoli například prostor nad pultem, jenž je určen k odkládání košíků za pokladnami mimo prodejní plochu (uvedená specifikace vyplývá z příslušné judikatury, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2008, čj. 2 As 75/2007-53).