Elektronická evidence tržeb u veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 12 minut čtení

V souvislosti s problematikou elektronické evidence tržeb, upravené zákonem č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, a zákonem č. 113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb , se tentokrát zaměříme na konkrétní úpravu z pohledu veřejně prospěšných poplatníků.

Elektronická evidence tržeb u veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb, včetně těch souvisejících. Subjekty, ke kterým se vztahují povinnosti evidence tržeb, jsou vymezeny ve vazbě na daň z příjmů. Jde o poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob, a protože poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou také veřejně prospěšní poplatníci, jak jsou vymezeni v § 17a ZDP (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), vztahují se povinnosti související s evidencí tržeb také na ně.
Další zcela zásadní úpravou je potom vymezení tržeb, které budou vlastně evidovány. Evidovanou tržbou je tržba, která splňuje formální náležitosti a která zakládá rozhodný příjem. Formální náležitosti splňují zejména tržby uskutečněné v hotovosti nebo tržby uskutečněné bezhotovostně kartou přes platební terminál. Jde i o řadu dalších méně častých případů tržeb, ty ale nemá cenu v tuto chvíli blíže rozebírat. Naopak, formální náležitosti nesplňují platby provedené převodem z účtu na účet, ty tedy evidenci nepodléhají.
Rozhodující je potom vymezení rozhodného příjmu, kte