Daňové zatížení OSVČ, zaměstnance a právnických osob

Vydáno: 11 minut čtení

O daňovém zatížení jak podnikatelů, tak živnostníků se mluví poměrně často. Obě skupiny mají pocit, že na druhé doplácejí. Nepříznivou atmosféru jistě nezlepšily ani výroky některých médií zaměřené v minulosti na živnostníky. Pro představu výše daňového zatížení jednotlivých skupin jsou proto dále uvedeny příklady výpočtu daně i odvodů na sociální a zdravotní pojištění osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanců i právnických osob.

Daňové zatížení OSVČ, zaměstnance a právnických osob
Bc.
Lenka
Krištofíková
MBA
je daňovou poradkyní
Pouhé porovnání čísel však nemůže být spravedlivé, neboť za zaměstnance hradí odvody z velké části zaměstnavatel. Je nutné vzít v úvahu i zákonné výhody a benefity zaměstnanců jako je placená dovolená, náhrada mzdy v době nemoci, placení obědů a další. Také důchody u živnostníků jsou v porovnání se zaměstnanci velmi nízké, neboť jejich výpočet vychází z vyměřovacího základu, který činí pouze 50 % zisku.
Příklad č. 1:
Výpočet reálného daňového zatížení OSVČ
Podnikatel, zabývající se poskytováním služeb na základě živnostenského oprávnění, žije v domácnosti s manželkou, která má vlastní příjmy, a s dvěma dětmi, na které si uplatňuje daňové zvýhodnění. Výdaje uplatňuje ve skutečné výši.
Postup:
I-------------------------------------------I--------------I I Příjmy za kalendářní rok         I 1 000 000 Kč I I-------------------------------------------I--------------I I Výdaje za kalendářní rok         I  500 000 Kč I I-------------------------------------------I--------------I I Zisk za kalendářní rok          I  500 000 Kč I I-------------------------------------------I--------------I I Daň z příjmů fyzických osob 15 %     I  75 000 Kč I I-------------------------------------------I--------------I I Sleva na dani dle § 35ba         I - 24 840 Kč I I-------------------------------------------I--------------I I Daňové zvýhodnění na děti dle § 35c    I -