Dotazy a odpovědi: Pravidla pro ochranu spotřebitelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Každý z nás je spotřebitel, z toho důvodu se ochrana spotřebitele týká každého z nás. Jaká jsou pravidla ochrany spotřebitelů a lze je vymezit v obecné rodině?

Pravidla pro ochranu spotřebitelů
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Pravidla na ochranu spotřebitelů jsou obecná (obsažena v zákoně o ochraně spotřebitele, v občanském zákoníku) a specifická (obsažena v právních předpisech o spotřebitelském úvěru, potravinách, veřejném zdraví atd.).
Uvedená pravidla jsou soukromoprávní, která stanoví práva a povinnosti smluvních stran, vymáhání lze uskutečnit pouze soudní (mimosoudní) cestou. Pravidla jsou obsažena v občanském zákoníku.
Veřejnoprávní pravidla na ochranu spotřebitelů stanoví povinnosti podnikatelů, v případě porušení nastupuje veřejnoprávní sankce (pokuta), pravidla jsou obsažena například v zákoně o ochraně spotřebitele.