Benefity v souvislosti s pracovním poměrem, 2. část - Opční akciový program, poskytování zaměstnaneckých akcií

Vydáno: 12 minut čtení

V dokončení výkladu z DHK č. 16/2016 se zaměříme nejdříve na opční akciový program. Podstatou opčního akciového programu je, že společnost nabízí zaměstnanci právo v budoucnosti odkoupit daný počet akcií společnosti za předem danou cenu (obvykle cenu platnou ke dni udělení opce). V případě růstu kursu akcií zaměstnanec při realizaci opce vydělá, naopak při budoucím poklesu kursu akcií zaměstnanec nic neriskuje, protože opci nemusí využít.

Benefity v souvislosti s pracovním poměrem (2.)
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
Jelikož jde většinou o dlouhodobé
opce
(obvykle 5 až 10 let) a možnost jejich uplatnění je často vázána na trvání pracovního poměru, jde o vhodný nástroj nejen pro získání, ale i udržení klíčových zaměstnanců firmy a především jako motivační nástroj, kterým lze motivovat vedoucí zaměstnance společnosti, zejména pak vrcholové manažery a ředitele společnosti, dále představenstvo a členy dozorčí rady akciové společnosti.
Z bodu 1 pokynu GFŘ D-22 k § 6 odst. 3 ZDP vyplývá, že při bezúplatném poskytnutí práva
opce
na koupi akcií za předem sjednanou cenu se považuje za příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona majetkový prospěch, který zaměstnanci plyne až v okamžiku uplatnění
opce
, nikoliv při jejím poskytnutí; výše příjmu se stanoví jako rozdíl mezi vyšší obvyklou cenou akcií v okamžiku uplatnění
opce
a jejich nižší sjednanou kupní cenou.
Příklad č. 3:
Manažerovi akciové společnosti je v rámci jeho motivace poskytnuto bezúplatně pr&aacu