Fakturace přeshraničních plnění a správné uplatnění DPH

Vydáno: 7 minut čtení

Do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH “), jsou zapracována pravidla EU pro fakturaci již od 1. 1. 2013. Jde o směrnici Rady 2010/45/EU , které se pracovně říká směrnice o fakturaci. Všechny členské státy musely tuto direktivu zapracovat do národní legislativy nejpozději k 1. 1. 2013, což byl i případ České republiky. Zaměřme se proto na nejdůležitější principy směrnice o fakturaci zapracované do našeho ZDPH s důrazem na uplatňování DPH v mezinárodním obchodu a službách.

Fakturace přeshraničních plnění a správné uplatnění DPH
Ing.
Vladimír
Zdražil
je specialistou na přeshraniční obchod a služby
Konkrétně jde o § 26 až § 35 našeho ZDPH, v platném znění. Jedná se o poměrně pestrou škálu povinností, které by se daly stručně shrnout do následujících okruhů:
-
pravidla při vystavování daňových dokladů,