Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestněprávní odpovědnosti, 3. část

Vydáno: 7 minut čtení

Ve 3. části se budeme věnovat důsledkům a sankcím manipulace účetních výkazů klasifikovaným jako podvodné jednání a daňových trestných činů v oblasti trestněprávní odpovědnosti, resp. zákona č. 40/2009 Sb. , trestního zákoníku , a zákona proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestněprávní odpovědnosti (3.)
Ing.
Zita
Drábková
Ph. D.
je daňovou poradkyní TAXART CZ s.r.o., a odbornou asistentkou Jihočeské univerzity EF KUF
Trestní zákoník obecně postihuje pachatele, kteří se dopustili trestněprávní činnosti „úmyslně“, ve vybraných případech z „nedbalosti“. Právě úmysl je hlavním odlišujícím znakem při vyhodnocení, zda jde o „účetní chybu“ nebo „účetní podvod“. Při definici účetních a daňových podvodů bychom neměli opomenout vedle výše uvedených právních předpisů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a vyhodnocení rizika účetních podvodů mezinárodní auditorský standard ISA 240.
Podívejme se proto na vybraná ustanovení trestních činů účetních a daňových podle trestního zákoníku: