Dovolená: Co potřebujeme vědět? 2. část

Vydáno: 12 minut čtení

Jak jsme uvedli v první části příspěvku v DHK č. 14 - 15/2016, dovolená se týká zaměstnanců, kteří konají pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru s tím, že se zaměstnancem, s nímž zaměstnavatel uzavřel dohodu o pracovní činnosti, by právo na dovolenou muselo být sjednáno. V tomto čísle se zaměříme na další pravidla pro čerpání dovolené, včetně upozornění na různá pochybení a výjimky.

Dovolená: Co potřebujeme vědět? (2.)
JUDr.
Věra
Hrouzková
přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s., je jednatelkou HR Consult, s.r.o.
 
Další pravidla pro čerpání dovolené
Jak bylo uvedeno, podle obecného pravidla platí, že dobu čerpání určuje zaměstnavatel, přičemž z tohoto pravidla existuje několik výjimek, kdy tomu tak není - viz dále.
Mezi další pravidla týkající se čerpání dovolené platí, že
-
poskytuje-li se dovolená v několika částech, alespoň jedna z nich musí činit nejméně dva týdny vcelku (pokud se zaměstnanec nedohodne se zaměstnavatelem na jiné délce čerpání dovolené),
-
zaměstnavatel je povinen určenou dobu čerpání dovolené oznámit zaměstnanci písemně, a to alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době,
-
zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pr