Prodej pozemků a daň z příjmů

Vydáno: 11 minut čtení

V případě, kdy poplatník prodá pozemek, vznikne mu zpravidla povinnost příjem z prodeje zdanit. „Zpravidla“ proto, že v některých situacích připadá v úvahu i osvobození příjmů od daně. Pokud je nutné příjem z prodeje zdanit, lze jej snížit o některé daňové výdaje. Budu se proto věnovat variantám, které mohou v praxi nastat.

Prodej pozemků a daň z příjmů
Ing.
Helena
Machová
je daňová poradkyně
 
Pořizovací cena jako daňový náklad
Podle § 24 odst. 2 písm. t) bodu 5 ZDP platí, že daňovým nákladem je pořizovací cena pozemku (s výjimkou stavby, která je jeho součástí) u poplatníka, fyzické osoby, jen do výše příjmu z prodeje.
Jinými slovy, pořizovací cena pozemku se stane jednorázovým nákladem až při jeho případném prodeji (při pořízení pozemku daňový náklad nevzniká). Je-li prodávajícím fyzická osoba, je tento daňový náklad omezen prodejní cenou. Znamená to tedy, že fyzická osoba z prodeje pozemků nemůže vykázat daňovou ztrátu. Pro právnické osoby toto omezení neplatí. Prodává-li pozemek právnická osoba, pořizovací cena je daňovým nákladem bez jakéhokoliv omezení a z prodeje pozemků lze vykázat i daňovou ztrátu.
Příklad:
Poplatník - fyzická osoba - pořídil pozemek za 100 000 Kč a prodal jej:  a) za 90 000 Kč:   zdanitelný příjem  90 000 Kč   daňový výdaj     90 000 Kč   základ daně         0  b) za 100 000 Kč:   zdanitelný příjem  100 000 Kč   daňový       100 000 Kč   základ daně         0  c) za 110 000 Kč:   zdanitelný příjem  110 000 Kč   daňový výdaj    100 000 Kč   základ daně     10 000 Kč 
Příklad: