Přeúčtování služeb souvisejících s nájmem bytu u plátce

Vydáno: 4 minuty čtení

Plátce DPH pronajímá byty neplátcům (soukromým občanům) k bydlení na dobu určitou, přičemž jim poskytuje standardní služby související s nájmem. Je možné, aby při přefakturaci na výstupu u nájmu i služeb spojených s nájmem pronajímatel uplatnil osvobození od DPH, nebo jde o zdanitelné plnění?

Přeúčtování služeb souvisejících s nájmem bytu u plátce
Ing.
Martin
Děrgel
V souladu s § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. („