Ubytovací a stravovací služby a DPH

Vydáno: 18 minut čtení

Ubytovací a stravovací služby jsou službami, které jsou poskytovány často společně a také jako součást cestovní služby, u níž se uplatňuje zvláštní režim pro cestovní službu, který spočívá ve zdanění přirážky poskytovatele cestovní služby. Při uplatňování DPH u těchto služeb se postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), a to v návaznosti na směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ).

Ubytovací a stravovací služby a DPH
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
Na ubytovací a stravovací služby se bude od 1. 12. 2016 vztahovat elektronická evidence tržeb na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V této souvislosti bylo novelou zákona o DPH, který je součástí zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, schváleno s účinností od 1. 12. 2016 snížení sazby daně u stravovacích služeb. V následujícím článku je s využitím příkladů nejprve vysvětlen postup při uplatňování DPH u ubytovacích a stravovacích služeb, pokud jsou poskytovány jako samostatné služby či společně a v závěru je vysvětlen postup při uplatnění DPH v případě, že jsou poskytovány jako součást cestovní služby.
 
Ubytovací služby
Předmětem DPH je podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Ve vazbě na to je v § 14 odst. 1 zákona o DPH vymezeno, že službami jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. Z hlediska klasifikace produkce CZ-CPA, kterou zákon o DPH využívá pro stanovení sazeb daně u služeb, jsou ubytovací služby chápány jako ubytování v hotelích a podobných zařízeních, včetně každodenního úklidu, rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby, jako jsou ubytovací služby v mládežnických hostelech, horských chatách a rekreačních chatách a dále také ubytování v tábořištích a kempech. Jako ubytova