Vztahuje se režim přenesení daňové působnosti při dodání osiva i na cenu palet?

Vydáno: 3 minuty čtení
Vztahuje se režim přenesení daňové působnosti při dodání osiva i na cenu palet?
Ing.
Martin
Děrgel
Jako zemědělský podnikatel (plátce DPH) jsem obdržel fakturu od dodavatele osiva na