Dotazy a odpovědi: Orgán dozoru a "hazardní" hry

Vydáno: 1 minuta čtení

Hazardní hry jsou velkým nebezpečím zejména pro mladistvé, přesto jsou často prezentovány prostřednictvím nejrůznějších reklam. Který orgán má v dozorové pravomoci hazardní hry, jsou to živnostenské úřady?

Orgán dozoru a „hazardní“ hry
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, obsahuje ustanovení ve vazbě na reklamu, nicméně jeho problematika nespadá do dozorové pravomoci živnostenských úřadů (předmětem tohoto zákona je úprava hazardních her a jejich druhů, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her).
Ustanovení § 2 zákona o regulaci reklamy zakazuje reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu. Orgánem dozoru jsou podle zákona o regulaci reklamy celní úřady.