Zaměstnanec a příjem z nájmu chatky

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec akciové společnosti bude mít v měsících červenci a srpnu příjmy z nájmu, protože v týdenních turnusech najímá rekreantům chatku u přehrady. Má povinnost platit zdravotní pojištění?

Zaměstnanec a příjem z nájmu chatky
Ing.
Antonín
Daněk
Příjmy z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z pohledu zdravotního pojištění postaveny na roveň příjmům z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a ostatním příjmům (§ 10 ZDP) v tom smyslu, že nezakládají povinnost placení pojistného. Z titulu této činnosti tedy nevznikají zaměstnané osobě ve zdravotním pojištění žádné povinnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů