Metodický pokyn GFŘ k uplatňování penále dle § 264 odst. 13 daňového řádu

Vydáno: 3 minuty čtení

Příspěvek uvádí stěžejní výňatky z metodického pokynu Generálního finančního ředitelství ve věci změny v přístupu k penále uplatňovaného podle § 264 odst. 13 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ )1). Ve věci právního hodnocení si dovoluji pro stručnost odkázat čtenáře na svůj příspěvek v DHK č. 11/2016, v rámci kterého jsou blíže vymezeny i podmínky aplikace novější (a pro poplatníka příznivější) právní úpravy, s názvem „Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu “.

Metodický pokyn GFŘ k uplatňování penále dle § 264 odst. 13 daňového řádu
Doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, F