Daňové řešení volnočasových benefitů

Vydáno: 11 minut čtení

K oblíbeným benefitům v současné době patří tzv. volnočasové benefity, které jsou zaměřeny na aktivní využití mimopracovního času zaměstnance. Jde především o příspěvky zaměstnavatele na kulturní a sportovní vyžití zaměstnance a na tuzemské a zahraniční rekreace. Daňové řešení této oblasti zaměstnaneckých benefitů je u zaměstnance i u zaměstnavatele odlišné podle toho, zda jde o nepeněžní nebo peněžní formu příspěvku zaměstnavatele.

Daňové řešení volnočasových benefitů
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
 
Nepeněžní forma příspěvku zaměstnavatele
U zaměstnance vychází daňové řešení z ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Zde se uvádí, že od daně z příjmů ze závislé činnosti je
osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
:
-
ve formě využití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, využití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, závodní knihovny, tělovýchovných a sportovních zařízení,
-
ve formě příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
-
při poskytnutí rekreace včetně tuzemského či zahraničního zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka