Placená funkce s odměnou 1 000 Kč měsíčně

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec s příjmem 24 000 Kč je v místě svého bydliště současně předsedou společenství vlastníků jednotek, kde je mu z titulu výkonu této funkce poskytována měsíční odměna 1 000 Kč. Jak postupovat ve zdravotním pojištění?

Placená funkce s odměnou 1 000 Kč měsíčně
Ing.
Antonín
Daněk
Vzhledem k tomu, že jde o placenou funkci, vzniká pro zaměstnavatele, tedy pro společenství vlastníků (SV), povinnost platit z částky 1 000 Kč měsíčně pojistné ve výši 135 Kč. Aby SV mohlo odvádět pojistné ze skutečné výše příjmu (tedy bez dopočtu do zákonného minima 9 900 Kč), musí mít k dispozici potvrzení o skutečnosti, že v „hlavním“ zaměstnání je za tuto osobu odváděno pojistné na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Související dokumenty