Kdy není pro zánik s. r. o. nutná likvidace

Vydáno: 5 minut čtení

Je možné vymazat neaktivní společnost s ručením omezeným z obchodního rejstříku, aniž by bylo zapotřebí provádět její likvidaci?

Kdy není pro zánik s. r. o. nutná likvidace
Ing.
Martin
Děrgel
I když s. r. o. zcela ukončí veškeré své aktivity, stále existuje jako právní subjekt a musí tak nadále plnit řadu administrativních úkonů vůči všemožným úřadům. Proto bývá přirozenou snahou společníků završit ukončení ekonomické činnosti dané obchodní společnosti také