Objasnění nového zvláštního režimu MOSS u IT pracovníka

Vydáno: 5 minut čtení

Plátce DPH podniká pouze v Česku v tvorbě herních a jiných aplikací do počítačů, mobilních telefonů a tabletů. Jeho zákazníky jsou vesměs „nepodnikatelé“, a to jak z Česka, tak i z jiných států EU. Po podání přiznání k DPH za leden 2015 byl plátce upozorněn pracovníkem finančního úřadu, že došlo ke změně zdanění a DPH za zahraniční zákazníky již nepatří Česku. Bylo by možné změnu nějak srozumitelně vysvětlit?

Objasnění nového zvláštního režimu MOSS u IT pracovníka
Ing.
Martin
Děrgel
Je třeba ocenit vstřícnost zaměstnance finančního úřadu, který nad rámec povinností informoval plátce o změně.
Do konce roku 2014 to měl dotyčný plátce s DPH prosté. Pro tyto případy