Mimořádný příspěvek vlastníků na správu

Vydáno: 1 minuta čtení

Vlastníci jednotek ve společenství vlastníků prodali pozemky, které měli ve svém osobním vlastnictví. Přímo v kupní smlouvě s kupujícím mají uvedeno, že částky, za které pozemky prodávají, má kupující poslat na bankovní účet SVJ a přejí si zaúčtovat platby do jejich fondu oprav. Jde přibližně o částku 2 500 Kč za jednu kupní smlouvu. Lze tento příjem zaúčtovat do fondu oprav a nejedná se o zdanitelný příjem SVJ?

Mimořádný příspěvek vlastníků na správu
Ing.
Alena
Vyštejnová
Příjem z prodeje majetku vlastníků je příjmem každé osoby. Pokud se vlastníci dohodli na schůzi SVJ, že peníze z prodeje majetku nechtějí zaslat na svůj účet, ale pojmou je jako mimořádný příspěvek do dlouhodobé zálohy, účetní musí tuto skutečnost respektovat. O mimořádném příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a technické zhodnocení společných částí domu tedy správně rozhodl i příslušný orgán SVJ, který zajistil vypracování kupních smluv.
Do účetnictví bude zaúčtována pohledávka za vlastníky a mimořádný předpis dlouhodobé zálohy. Tento příjem není příjmem právnické osoby, ale jednotlivých vlastníků, tudíž nepůjde o zdanitelný příjem SVJ. Pokud vlastník bude mít povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak by tento příjem měl do svého daňového přiznání zahrnout.

Související dokumenty