Dotazy a odpovědi: Vydání příkazu a uložení finančního postihu

Vydáno: 1 minuta čtení

Obchodní společnosti byla uložena pokuta tzv. „příkazem“, aniž by bylo zahájeno nějaké řízení. Je takový postup úřadu správný?

Vydání příkazu a uložení finančního postihu
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
V případě, že správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné a prokázané nade všechnu pochybnost a společnost se nezříká své odpovědnosti, rozhodne správní orgán o uložení finančního postihu formou zkráceného příkazního řízení. Vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení (řízení se nezahajuje), jediným podkladem v řízení o vydání příkazu může být protokol pořízený z provedené kontroly.
Příkazní řízení je typem zkráceného řízení, které bylo zavedeno také jako řízení správní. Postup v podobě příkazního řízení je v souladu se zásadou rychlosti a efektivnosti správního řízení. Problematiku příkazu upravuje § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb., správní řád