Zaúčtování a zdanění smluvní sankce v SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve společenství vlastníků jednotek, které máme ve správě, proběhla revitalizace. Ve smlouvě o díle si zástupci SVJ vyjednali možné sankce při nedodržení termínu revitalizace atd. Dodavatelská firma pochybila a zástupci SVJ toho využili a vystavili jí fakturu na smluvní pokutu za nedodržení termínů. Vyfakturovaná smluvní pokuta činí 300 000 Kč. Nyní nevíme, jak správně tuto smluvní pokutu zaúčtovat či zdanit. Pokud provedeme zaúčtování jako například u poplatků za pozdní úhrady příspěvků, budou muset ze zmíněných 300 000 Kč odvést daň z příjmů, a to si nedokážeme představit. Nebo je možné smluvní pokutu zaúčtovat na dlouhodobou zálohu a ponížit tím náklady na revitalizaci?

Zaúčtování a zdanění smluvní sankce v SVJ
Ing.
Alena
Vyštejnová
Smluvní pokuta bude zaúčtována v souladu s účetními předpisy jako pohledávka za dodavateli prací a zároveň jako výnos SVJ souvztažným zápisem 378/64x bez ohledu na to, zda bude zaplacena, či nikoli. Výnos je předmětem daně z příjmů právnických osob. Náklady vztahující se k tomuto příjmu asi mít SVJ nebude. SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání. Snížení nákladů na opravu, resp. výdajů na technické zhodnocení společných částí, byste mohli účtovat v případě slevy z ceny poskytnutých prací, a to není tento případ.

Související dokumenty