Přehled změn od 1.5.2016 po novele zákona o daních z příjmů

Vydáno: 8 minut čtení

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka č. 49/2016 Sb. ) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb. ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1.5.2016.

Přehled změn od 1.5.2016 po novele zákona o daních z příjmů
Ing.
Miroslav
Bulla
je daňovým poradcem
Původně se předpokládalo, že tato poměrně jednoduchá novela (ve schváleném znění jde o 10 bodů) bude schválena již v roce 2015 s účinností od 1.1.2016.
Z poněkud nepochopitelných důvodů a především díky liknavosti Ministerstva financí (i Parlamentu) nabyla novela účinnosti až se čtyřměsíčním zpožděním. To vše i přesto, že v důvodové zprávě k této novele bylo uvedeno, že ... „novelizace dividendové směrnice je nutné implementovat s účinností od 1. ledna 2016, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti k tomuto datu“.
Nejvýznamnější změnou obsaženou v této novele zákona o daních z příjmů je samozřejmě zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti. Novela však obs