Ing. Miroslav Bulla

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě - syna. Syn ukončil studium 30. 6. 2023 - máme takto potvrzení o studiu ze střední školy. Neudělal maturitu ani v září, v červenci a v srpnu nebyl nikde zaměstnán ani nebyl veden na ÚP. Od 25. 9. 2023 byl v evidenci na Úřadě práce. Na kolik měsíců má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění v roce 2023?
Vydáno: 04. 03. 2024
Může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně zaměstnanci, kterému byl vyplacen podíl na zisku rodinné s. r. o., ve které je jednatelem? Výplata podílu byla zdaněna srážkovou daní.
Vydáno: 26. 02. 2024
OSVČ v roce 2023 uplatňuje výdaje procentem z příjmu na řemeslnou živnost (80 %) - celkový příjem 1,2 mil Kč. OSVČ pronajímá také byt - příjem 200 000 Kč, zdaněno obdobně procentem z příjmu (30 %). Hranice rozhodného obratu pro DPH je v roce 2023 již na 2 milionech korun. Ve vedení mi tvrdí, že příjmy z řemeslné živnosti (u výdaje %) by OSVČ měl mít max. 800 000 Kč. Dle mého názoru je to ale správně - není povinnost registrace k DPH a příjem z řemeslné živnosti je až do výše 1 600 000 Kč. Jak je to správně?
Vydáno: 16. 02. 2024
OSVČ v lednu 2023 přerušila činnost, následně v říjnu činnost ukončila. Ke dni ukončení byly na skladě nespotřebované zásoby. Nyní v DP za rok 2023 bude zvýšen základ daně o výši nespotřebovaných zásob. Bude výše nespotřebovaných zásob základem daně pro výpočet SP a ZP? V roce 2023 neměl podnikatel žádné příjmy ani výdaje. (DPH ze zásob bylo odvedeno.) 
Vydáno: 08. 02. 2024
Máme povinnost podávat Vyúčtování srážkové daně a Vyúčtování daně ze závislé činnosti, pokud jsme daný rok neměli žádného zaměstnance s některou z daní?
Vydáno: 01. 02. 2024
Jak stanovit, nebo nestanovit pracovní dobu u 3 jednatelů (a zároveň společníků) s.r.o.? Pracují zároveň na HPP jako kovoobraběči. Jako kovoobraběči mají pevně stanovenou pracovní dobu 8-14: 30 hod. denně s TPD 40hodin týdně. A jednatelskou práci musí dělat až po skončení pracovní doby na HPP? Nebo dělají práci jednatele souběžně s HPP? A u HPP se pak krátí pracovní doba? Skutečnost je taková, že práci jednatele vykonávají když je to potřeba. Dosud bezplatně. Ale od 2/2024 chtějí odměnu 3999,- Kč měsíčně.
Vydáno: 31. 01. 2024
Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na životní pojištění částku 2000,00 měsíčně. Tato částka je zahrnuta do hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec neuplatňoval ani odpočet - slevu při každoročním zúčtování. V roce 2023 vybral ze životního pojištění 300 000,00 Kč , životní pojištění dál pokračuje. Předpokládám, že zaměstnanec nemusí nic dodaňovat. Děkuji za odpověď.
Vydáno: 26. 01. 2024
Zaměstnanec má od 1. 1. 2024 sjednánu pracovní smlouvu na HPP a zároveň DPP do 10.000 Kč měsíčně na jiný druh práce. Příjmy se pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti sečtou. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?
Vydáno: 08. 01. 2024
  • Článek
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2024 oproti roku 2023 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.
Vydáno: 02. 01. 2024
Jednatel s.r.o. uvažuje od odměně 3.000 Kč/měsíc. Jedná se o důchodce, který nikde jinde nepracuje. Uzavřeme s ním smlouvu o výkonu funkce, jak to bude prosím s daní ze mzdy a SP a ZP?
Vydáno: 01. 01. 2024
Zaměstnankyně chce uplatňovat slevu na dítě. Otec dítěte před třemi roky zemřel. Manželé nebyli. Stačí pro uplatnění slevy vyplnit děti v prohlášení poplatníka k dani nebo musí doložit ještě jiný dokument?
Vydáno: 18. 12. 2023
Zaměstnanec má příjem z pronájmu zemědělské půdy 12 000 Kč. Nemusí tedy podávat daňové přiznání a může požádat zaměstnavatele za rok 2023 o roční zúčtování. Ale jak to bude v případě, že si podá sám daňové přiznání? V tom případě se domnívám, že příjem z pronájmu bude muset zdanit. Nebo ho lze v daňovém přiznání vynechat?
Vydáno: 18. 12. 2023
  • Článek
Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2024 oproti roku 2023 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se zejména o četné změny plynoucí z konsolidačního balíčku, zavedení nároku na placenou dovolenou u dohod o pracích mimo pracovní poměr, dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté.
Vydáno: 13. 12. 2023
OSVČ chce ukončit podnikání k 28. 2. 2024. Má možnost podat daňové přiznání za rok 2023 + 2 měsíce 2024 jako účetní jednotky, nebo musí podat DPFO za rok 2023 a samostatně za 2 měsíce roku 2024 včetně samostatných přehledů pro OSSZ a ZP za roky 2023 a 2024?
Vydáno: 05. 12. 2023
Jakou daní se bude zdaňovat mzda zaměstnanci, který má mzdu ve výši 5 000 Kč a nepodepsal prohlášení poplatníka? Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Bude tam srážková nebo zálohová daň? Podle kterého paragrafu máme postupovat? 
Vydáno: 10. 11. 2023
OSVČ nepoužívá skutečné výdaje, ale uplatňuje na 60 % ze všech přijatých plateb. Považují se přeplatky z vyúčtování služeb také za zdanitelné příjmy? 
Vydáno: 09. 11. 2023
Zaměstnanec má dítě svěřené do pěstounské péče dle soudního rozhodnutí od 9. 8. a v domácnosti je od 10. 8. 2023. Pokud se podívám do ZDP na § 35c odst. 10, chápu to správně, že za toto svěřené dítě lze uplatnit slevu již za srpen 2023? Jak se bude postupovat, pokud mohl zaměstnanec uplatnit tuto slevu již za srpen, ale zaměstnanec požádal o uplatnění slevy až od září? Co všechno musí udělat zaměstnanec, aby mu byla tato sleva v ročním zúčtování uplatněna? 
Vydáno: 12. 10. 2023
Může občan ČR vystavit fakturu, i když nemá IČ a nepodniká? Jedná se o přepis městské kroniky, který zabere cca 1,5 – 2 měsíce, částka, za kterou práci provede, je 10 000 Kč.
Vydáno: 10. 10. 2023
Fyzická osoba - občan v roce 2023 obdržel pojistné plnění ze smlouvy o životním pojištění za závažné onemocnění. Podléhá toto plnění dani z příjmů nebo se jedná o osvobozený příjem?
Vydáno: 04. 10. 2023
Nezletilé vnučky byly svěřené do péče třetí osoby - prarodičů. V rozsudku je uvedeno svěření do péče babičky. Babička je vdaná, děda vnuček je vlastní. V rozsudku jsou příjmy obou prarodičů posuzovány společně. Babička nastupuje na rodičovský příspěvek, daňové zvýhodnění na vnučky bychom tedy uplatnili u dědy. Oba prarodiče pracují u stejného zaměstnavatele. Předpokládáme, že pokud oba prarodiče sdílí společnou domácnost, nic tomuto postupu nebrání, přestože rozsudek svěřuje obě vnučky jmenovitě do péče babičky. 
Vydáno: 02. 10. 2023