Ing. Miroslav Bulla

Klient založil v červnu 2022 s. r. o. Tato firma zahájila činnost tím, že uskutečnila jednu malou akci. Nevyrábí nic, ale dělá poradenskou službu v IT. Zatím se moc nevede. Nemá žádné zaměstnance a jediný jednatel zatím nemá ani smlouvu o výkonu funkce jednatele. Musí tuto smlouvu mít, i když to vypadá, že to s podnikáním firmy asi nebude růžové. Měl by jí mít aspoň s odměnou nula?
Vydáno: 03. 02. 2023
Jsme s. r. o., plátce DPH, a poskytujeme účetní služby. Jak správně zaúčtovat fakturu za služby, kterou vystavíme na konci 01/2023, ale týká se období 12/2022 (zpracování mezd, faktur přijatých, vystavených, DPH), fakticky ale tuto práci děláme v lednu. Patří tedy faktura do roku 2022 - zaúčtovat přes dohadné účty nebo už patří do roku 2023? 
Vydáno: 27. 01. 2023
Při provedení ročního zúčtování vznikne zaměstnanci přeplatek 2 Kč. Vrací zaměstnavatel jakoukoliv částku vzniklou z ročního zúčtování, nebo tam platí nějaké omezení?  
Vydáno: 27. 01. 2023
  • Článek
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.
Vydáno: 16. 01. 2023
Zaměstnankyně v r. 2022 uzavřela smlouvu o úvěru na bydlení společně se svým přítelem. Vlastníkem bytu jsou oba v poměru 50 % každý. Potvrzení přišlo na celou výši úroků z úvěru pouze jednoho z nich - adresované na naši zaměstnankyni. Kolik si může každý uplatnit?
Vydáno: 13. 01. 2023
Jsem fyzická osoba podnikající, vedu účetní evidenci a jsem plátce DPH. Obdržela jsem od pojišťovny pojistné plnění – podnikatelská pojistka. Toto plnění musím dát do příjmů, ale nevím, jestli se dává i do kontrolního hlášení. Nemám od pojišťovny žádný daňový doklad, ale pouze dopis o vypořádání pojistného plnění. Myslím, že částka byla vyplacena bez DPH. Jak mám tedy zaúčtovat?
Vydáno: 03. 01. 2023
  • Článek
Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se zejména o zavedení slevy na pojistném, dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté, aktuální a podrobnější informace k těmto změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2/2023.
Vydáno: 27. 12. 2022
Za rok 2021 v daňovém přiznání jsem byl v dílčím základu daně podle § 7 na příloze č. 1 řádek 104 ve ztrátě, a v oddílu 2, řádek 37 vyčíslena ztráta. Měl jsem však řádku 39 dílčí základ daně dle § 9, takže na řádku 45 byl základ daně kladná položka, takže ve výsledku jsem měl daň řádek 60 - 120 360 Kč. Uplatní se nějakým způsobem ztráta z podnikaní za rok 2021 v přiznání za rok 2022?
Vydáno: 23. 12. 2022
Mohu ručně psanou fakturu oskenovat a zaslat odběrateli v naskenované podobě (formát pdf) přes email? Nebo je třeba ji zaslat poštou?
Vydáno: 22. 12. 2022
Banka vystavila splátkový kalendář s chybou, kde mi po zaplacení jistiny vychází zůstatek úvěru o 0,01 Kč vyšší, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři. Jak zaokrouhlit a tento rozdíl zaúčtovat? Jistinu účtuji MD 461/D 221.
Vydáno: 06. 12. 2022
Společnost s r. o., neplátce DPH, si chce pronajmout nebytový prostor pro uskladnění svého zboží. Tento prostor je ve vlastnictví fyzické osoby (občan, nepodnikatel). Objekt, kde se prostor nachází, je vedený jako objekt k bydlení s nebytovým prostorem v přízemí (dvě dvougaráže), který je předmětem pronájmu. Může vlastník objektu (občan) sepsat se společností smlouvu o pronájmu, se zdaněním příjmů v § 9 ZDP, nebo musí mít živnostenské oprávnění a pak příjem zdanit § 7 ZDP?
Vydáno: 14. 11. 2022
Dcera zaměstnance ukončila studium na VŠ a tím i slevu na dani k 28. 2. 2021. Nově se přihlásila na jinou VŠ. Zaměstnanec mi dodal Potvrzení o studiu na akademický rok 2021/2022, 1. ročník s datem vyplnění 24. 8. 2021. Je správně, když mu slevu uznám od 09/2021? Jak by se postupovalo, pokud by mi přinesl potvrzení o zapsání dcery na studium do 3 měsíců od ukončení předešlé VŠ, tj. v 05/2021? Pak by si musel podat DP a uplatnit slevy na dani i za 03-04/2021? Četla jsem, že pokud nové studium nastane do 3 měsíců, tak sleva uplatní za celé období a pokud zaměstnanec doloží, že je dcera např. v 07/2021 na školu zapsána, tak mu mohu slevu uplatnit od 07/2021. Je to pravda? Nebo musí dodat současně i potvrzení o studiu?
Vydáno: 07. 11. 2022
Pokud se z pokladny vkládá na bankovní účet částka, může být účetní zápis rovnou jen na základě bankovního výpisu MD 221/D 211, nebo musí být nejprve vystaven výdajový pokladní doklad se zápisem MD 261/D 211 a poté částka na výpisu zaúčtována MD 221/D 261?
Vydáno: 29. 09. 2022
  • Článek
Není to tak dávno, kdy svého naplnění došlo úsilí daňových poradců a účetních o sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021. Ještě plný dojmů z toho sestavování daňových přiznání k dani z příjmů se v tomto příspěvku zaměřím na účetnictví jako na podklad pro sestavování daňového přiznání. Nebude to nějaké komplexní shrnutí této rozsáhlé problematiky, ale zaměřím se na pár problémů, se kterými jsem se při sestavování daňových přiznání za loňský rok opakovaně setkával a na které je vhodné si již při vedení účetnictví dát pozor, příp. i napomoci k snadnějšímu sestavení daňového přiznání sobě či k přípravě podkladů k daňovému přiznání pro svého daňového poradce.
Vydáno: 30. 08. 2022
Máme nepromlčenou pohledávku z neuhrazené faktury, splatnost 31.3.2018, vedeno soudní řízení. K pohledávce jsme vytvořili opravnou položku, ale daňově jsme ji dosud neuplatnili. V roce 2019 zaúčtováno na 559/391. Máme raději pro případ, že by u soudu to nedopadlo v náš prospěch a pohledávka se stala promlčenou, podat opravné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a daňově pohledávku uplatnit? Tedy zaúčtovat na účet 558?
Vydáno: 15. 07. 2022
Společnost získala hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti - "CERTIFIKACI AAA" pro rok 2022, za vystavení a potřebné dokumenty zaplatila cca 10 000,00. Jak účtovat?
Vydáno: 15. 07. 2022
Vedeme účetnictví, jsme plátci DPH. Zaměstnanec si v průběhu pracovní cesty zakoupil jízdenku MHD přes telefon. Jediným dokladem je tedy SMS dopravního podniku v telefonu a poté částka 31 Kč na faktuře a ve vyúčtování telefonních služeb. Telefonní služby účtujeme na účet 518. Je možné účtovat 31 Kč jako samostatnou položku na účet 512 v rámci zaúčtování faktury telefonních služeb? U klasických papírových jízdenek uplatňujeme odpočet DPH 10%. Jak to bude v případě jízdenky, která je pouze v telefonu a o DPH nic neuvádí?
Vydáno: 29. 03. 2022
Společnost s r. o., neplátce DPH, si nechala vyrobit reklamní poutače (na poutači je název firmy+kontaktní údaje). Poutače jsou umístěny na plotě společnosti s. r. o., byly vyrobeny a nainstalovány na plot v roce 2021. Budou sloužit do doby, než bude jejich oprava nutná, nebo dokud budou údaje na reklamě aktuální. Ale jak dlouho budou sloužit to se samozřejmě neví. Jeden poutač byl za 1 815 Kč a druhý za 15 730 Kč. Mají se faktury za výrobu reklamních poutačů časově rozlišit?
Vydáno: 22. 03. 2022
  • Článek
Prosím o zodpovězení dotazu, zda platí pro přiznání za rok 2021 následující: příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů , ze kterých je poplatníkovi strhávána srážková daň a obdrží od zaměstnavatele „Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené dani vybírané srážkou“, nemusí uvádět do daňového přiznání (pokud jej musí podat). Popřípadě, pokud je to jediný příjem, nemusí daňové přiznání vůbec podávat. V případě, že chce tento příjem zahrnout do daňového přiznání, pak musí do daňového přiznání zahrnout všechny příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů , ze kterých je mu strhávána srážková daň. (Nelze zahrnout nebo nezahrnout jen část). Bude to samé platit i pro rok 2022?
Vydáno: 21. 03. 2022