Sdělení GFŘ k problematice studia za trvání služebního poměru

Vydáno: 5 minut čtení

Jak jsme již upozornili stručně v DHK č. 7/2016, Generální finanční ředitelství vydalo 21. března 2016 na internetových stránkách Finanční správy ČR sdělení k problematice studia za trvání služebního poměru, v němž mimo jiné sděluje informace k výkladu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o státní sociální podpoře :

Sdělení GFŘ k problematice studia za trvání služebního poměru
das
„V návaznosti na množící se dotazy veřejnosti k výkladu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné stanovuje, že soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou studi