Dotazy a odpovědi: Zahraniční právnická osoba a překážky provozování živnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Zahraniční právnické osobě se sídlem v Anglii bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a to na základě návrhu správy sociálního zabezpečení. Vztahují se na tuto osobu překážky provozování živnosti podle platné právní úpravy živnostenského podnikání?

Zahraniční právnická osoba a překážky provozování živnosti
JUDr.
Irena
Fleischmanová