Rozdělení nákladů na investici v SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Společenství vlastníků jednotek připravuje investici - přeměna média v kotelně, která zásobuje pouze toto SVJ. V současné době není na fondu oprav dostatek financí. Jak se na investici podílejí jednotlivé jednotky? Stejným dílem (poměrem počtu bytů), bez ohledu na velikost bytu, nebo v poměru svých podílů? Všechny bytové jednotky jsou v SVJ.

Rozdělení nákladů na investici v SVJ
Ing.
Alena
Vyštejnová
Podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak například v prohlášení vlastníka nebo ve smlouvě o výstavbě.
Ust. § 1180 odst. 2 umožňuje náklady na odměňování správce, členů orgánů SVJ a podobných nákladů vlastní správní činnosti rozpočítat na každou jednotku stejným dílem. Podobnými náklady je podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. pořízení majetku pro vlastní správní činnost.