Dobrovolná registrace SVJ jako plátce DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Společenství vlastníků jednotek zajišťuje pro celý bytový dům výrobu tepla z vlastní kotelny. Může se toto SVJ dobrovolně registrovat na finančním úřadu jako plátce DPH, čímž by SVJ vznikla úspora nákladů na teplo pro jednotlivé byty?

Dobrovolná registrace SVJ jako plátce DPH
Ing.
Alena
Vyštejnová
Zajišťování správy domu, tedy i vlastní výroba tepla, společenstvím vlastníků jednotek pro své členy není předmětem DPH. Pokud SVJ uskutečňuje plnění pro osoby, které nejsou jeho členy, například výrobu tepla pro sousední dům, jde o ekonomickou činnost. SVJ se nemůže registrovat jako dobrovolný plátce, jestliže neposkytuje zdanitelná plnění, tj. plnění pro jiné osoby než pro své členy, respektive poskytuje jen plnění osvobozená od DPH, a to je právě zmíněný případ.

Související dokumenty